לב לדעת

תכנית הלימוד 'לב-לדעת' הינה תכנית לימוד עצמית בחסידות בה לומדות התלמידות המשתתפות במהלך שנתיים פרקים מתוך ספר התניא ושיחות סביב מעגל השנה, תלמידות התכנית הינן סטודנטיות מכל רחבי הארץ שלומדות את החומר באופן עצמאי וניגשות לבחינות אחת לסמסטר, בתמורה למלגת לימודים.

תכנית הלימוד 'לב-לדעת' הינה תכנית לימוד עצמית בחסידות בה לומדות התלמידות המשתתפות במהלך שנתיים פרקים מתוך ספר התניא ושיחות סביב מעגל השנה, תלמידות התכנית הינן סטודנטיות מכל רחבי הארץ שלומדות את החומר באופן עצמאי וניגשות לבחינות אחת לסמסטר, בתמורה למלגת לימודים.

נושאי הלימוד

מועדים לחסידות

תורת החסידות מלמדת איך להכנס ולבוא בשערי עבודת ה' המיוחדים לכל מועד ומועד.

חוברות הלימוד במסלול זה הינן אסופות מאמרים מתורת החסידות, הנותנות עומק ורוחב במספר נושאים בכל חג.
המאמרים מלווים בהסברים והערות לעיון והעמקה.

מסלול זה מחולק לשלוש יחידות לימוד בהתאם לתקופות השנה.

מועדים לחסידות חוברת לימוד חלק א'עוסק ביום השבת בפורים ובחג הפסח.

מהי הייחודיות של שכר שמירת השבת? מהו האור המיוחד המאיר בנרות שבת?
אילו ארבע מדרגות יש בשמחה? מה הקשר בין שכרות לבין גילוי סודות התורה? מהו עמלק שבנפש וכיצד עלינו להלחם בו?
מהי חירות? כיצד פועלת אכילת המצה על הנפש?

מועדים לחסידות חוברת לימוד חלק ב'

עוסק בספירת העומר, בחג השבועות ובימי בין המיצרים.

מהם השלבים מיציאת מצרים ועד למתן תורה?
מה מלמד אותנו סיפור פסח שני בעבודת ה' הפרטית שלנו?
מדוע בחג השבועות מוכרח להיות עונג גשמי? מהי תכלית מתן התורה לישראל? מהו החזון המיוחד המתגלה לכל יהודי בשבת חזון? איך הגלות היא חלק מהצמיחה של הגאולה?

מועדים לחסידות חוברת לימוד חלק ג'

עוסק בחודש אלול, בחגי תשרי ובחנוכה.

איך אפשר לתקן חטאים שנעשו כבר? מהו האור המיוחד של חודש אלול? מהו הפירוש האמיתי של תשובה, תפילה וצדקה? מדוע בשמחת תורה רוקדים דווקא עם ספר תורה סגור סביב הבמה? על מה בעצם חלקו בית הלל ובית שמאי בנרות חנוכה? איך מתמודדים עם אובדן הבעירה הפנימית בעבודת ה'?

פרקים בתניא

התכנית מבוססת על ספר התניא של רבי שניאור זלמן מליאדי,
הספר המובנה והפופולרי, מהדורות הראשונים של החסידות.
תכנית הלימוד נוגעת בנקודות השייכות לנפש של כל אחד ואחת.
מסלול זה מחולק לשלוש יחידות לימוד.

פרקים בתניא חוברת לימוד חלק א

מבנה הנפש והמאבק

מהו מבנה הנפש? מהו המאבק התמידי שאנו מצויים בו? מהי ההגדרה הנכונה לצדיק, בינוני ורשע?

פרקים בתניא חוברת לימוד חלק ב'

המניע והמונע בעבודת ה'

כיצד נלחמים בעצבות? איך עובדים את ה' מתוך שמחה? מהם הרגשות המניעים את קיום המצוות?

פרקים בתניא חוברת לימוד חלק ג'

מטרת הבריאה, אחדות ה' ותשובה

מהי מטרת הבריאה? מהו היחס בין ה' בורא העולם, ובין הבריאה? מהי מהות התשובה? מהן דרכי התשובה?

מבחנים

במהלך השנה יתקיימו שלושה מועדי מבחנים על יחידות הלימוד,
כאשר בכל מועד ניתן להיבחן על יחידת לימוד אחת בלבד, על פי בחירתך.

אדר

מועדים לחסידות – שבת, פורים, פסח

פרקים בתניא – מבנה הנפש והמאבק

אב

מועדים לחסידות – ספירת העומר,
חג השבועות, ימי בין המיצרים

פרקים בתניא – המניע והמונע בעבודת ה'

י"ט כסלו (בבנייני האומה)

מועדים לחסידות – חודש אלול, חגי תשרי,
חנוכה

פרקים בתניא – מטרת הבריאה,
אחדות ה' ותשובה

המבחנים יתקיימו במוקדים שונים ברחבי הארץ,  מלבד מבחן י"ט כסלו שיתקיים בבנייני האומה.

גובה המלגה מותנה בגובה הציון ובמספר ימי הלימוד שבהם השתתפת במהלך הסמסטר.
השתתפות בכל יום לימוד תתגמל אותך ב 50 ש"ח נוספים שיצטברו למלגה הסופית שלך עבור המבחן שיתקיים בסוף אותו סמסטר.

ציון
90-100

450

ש"ח

ציון
80-89

350

ש"ח

ציון
60-79

250

ש"ח

מלגה עם השתתפות ב3- ימי לימוד (על כל יום לימוד בפני עצמו נצברים לך 50 שקלים)

ציון
90-100

600

ש"ח

ציון
80-89

500

ש"ח

ציון
60-79

400

ש"ח

רשימת רכזות