לב לדעת

תכנית הלימוד 'לב-לדעת' הינה תכנית חד שנתית ללימוד עצמי בחסידות, המבוססת על פרקים מתוך ספר התניא ושיחות סביב מעגל השנה. התכנית מיועדת לסטודנטיות מכל רחבי הארץ שלומדות את החומר באופן עצמאי, משתתפות במפגשי לימוד וניגשות לבחינה בסיום הסמסטר. בהתאם לגובה הציון המתקבל, מוענקת המלגה.

תכנית הלימוד 'לב-לדעת' הינה תכנית חד שנתית ללימוד עצמי בחסידות, המבוססת על פרקים מתוך ספר התניא ושיחות סביב מעגל השנה. התכנית מיועדת לסטודנטיות מכל רחבי הארץ שלומדות את החומר באופן עצמאי, משתתפות במפגשי לימוד וניגשות לבחינה בסיום הסמסטר. בהתאם לגובה הציון המתקבל, מוענקת המלגה.

איך זה עובד?

רישום

אלול:

רישום

לימוד ומפגשים

תשרי-טבת:

לימוד ומפגשים

מבחן חלק 1

שבט:

מבחן חלק ראשון

לימוד ומפגשים

אדר-תמוז:

לימוד ומפגשים

מבחן חלק 2

אב:

מבחן חלק שני

טקס סיום

אלול:

טקס סיום

רישום

אלול:

רישום

לימוד ומפגשים

תשרי-טבת:

לימוד ומפגשים

מבחן חלק 1

שבט:

מבחן חלק ראשון

לימוד ומפגשים

אדר-תמוז:

לימוד ומפגשים

מבחן חלק 2

אב:

מבחן חלק שני

טקס סיום

אלול:

טקס סיום

נושאי הלימוד

התכנית מבוססת על ספר התניא של רבי שניאור זלמן מליאדי,
ספר היסוד של חסידות חב"ד, ושל תורת החסידות כולה,
שנכתב לפני למעלה מ-200 שנה.

תכנית הלימוד נוגעת בנקודות ששייכות לנפש של כל אחת.
החוברות מחולקות לפרקי לימוד על פי חודשים.
בפרקים משולבות שיחות בחסידות סביב מועדי השנה.
השיחות מלוות בהסברים והערות לעיון והעמקה.

ערכת הלימוד כוללת 2 חוברות לימוד ומחברת מלווה ועלותה כולל משלוח עד הבית, היא 32 ₪.

חוברת א'

פרקי לימוד לחודשים תשרי – חשון – כסלו – טבת.

חוברת לימוד

החוברת עוסקת בחלקים מתוך פרקים א'-ט"ו, וכן כ"ו-ל"ה בספר התניא בנושאים:

הנפש הבהמית והנפש האלוקית.

כוחות הנפש ולבושי הנפש.

מדרגות בעבודת ה'.

עבודת הבינוני וכוח ההתמודדות שלו.

שמחה.

התמודדות עם צער מעניינים גשמיים ורוחניים.

ביטוש.

אהבת ישראל.

דירה בתחתונים.

שיחות לחגי תשרי ולחנוכה.

חוברת ב'

פרקי לימוד לחודשים ניסן – אייר – סיון – תמוז

החוברת עוסקת בחלקים מתוך פרקים ל"ו-מ"ט בתניא, שער היחוד והאמונה ואגרת התשובה בנושאים:

תכלית בריאת העולם.

כוונה ומעשה.

יראת ה' ואהבת ה'

אמונה באחדות ה'

תשובה עילאה ותשובה תתאה

שיחות לפסח, ימי הספירה, שבועות וימי בין המיצרים.

שאלה חודשית

את פרק הלימוד החודשי מלווה שאלה מנחה, עליה תעני במייל במהלך החודש.

השאלות מופיעות במחברת המלווה "שער הלב".

מבחנים

במהלך השנה יתקיימו שני מועדי מבחן.

בסיום סמסטר א'

יום חמישי ב' שבט 18.1.18 

בסיום סמסטר ב'

יום חמישי ז' אב 19.7.18 

המבחן מתקיים במספר מוקדים ברחבי הארץ, כאשר המוקד המרכזי בירושלים.

מפגשי לימוד

במהלך כל סמסטר מתקיימים שלושה מפגשי לימוד.

במפגשי הלימוד, שיעורים עיוניים וסדנאות להעמקה ולהרחבה בפרקי הלימוד בחסידות.

מפגשים אלו פתוחים גם לקהל הרחב.

שימי לב:

  • השתתפות במפגש אחד בסמסטר הינה חלק מתנאי ההשתתפות בתכנית לימוד.
  • השתתפות בשלושת מפגשי הלימוד לאורך הסמסטר מזכה בתוספת של 10 נקודות למבחן.

פריסת מפגשים לשנת תשע"ח:

כוחות של יצירה | פרק ג'

יום חמישי י"ג חשוון 2.11.17

בית הארחה בית וגן בירושלים.

השמחה | פרקים כו - לב

יום שני ט"ז כסלו 4.12.17

בנייני האומה בירושלים.

אהבת ישראל | פרק לב

מפגשים בקמפוסים - במהלך חודש טבת במוקדים מרכזיים ברחבי הארץ.

מפגש סיכום ומבחן חלק ראשון

יום חמישי ב' שבט 18.1.18

מוקדים מרכזיים: בית הארחה בית וגן בירושלים, אולם הרשת כפר חב"ד.

השראת שכינה - איך עושים את זה? | פרקים לה - לט

 יום ראשון ב' 18.3.18 ניסן

בית הארחה בית וגן בירושלים.

יראת ה' | פרקים מא - מג

 יום רביעי י' אייר 25.4.18

בית הארחה בית וגן בירושלים.

אהבת ישראל | פרק לב

מפגשים בקמפוסים - במהלך חודש סיוון במוקדים מרכזיים ברחבי הארץ.

מפגש סיכום ומבחן חלק שני

יום חמישי ז' אב 19.7.18

מוקדים מרכזיים: אולמי גוטניק בירושלים אולם הרשת בכפר חב"ד.

עלות השתתפות במפגש – 10 ₪

המלגה מוענקת עבור בקיאות בחומר כפי שבאה לידי ביטוי במבחן ונמדדת על פי הציון המתקבל.

ציון
70-80

500

ש"ח

ציון
81-90

600

ש"ח

ציון
91-100

700

ש"ח

השתתפות בשלושה מפגשי לימוד לאורך הסמסטר
מזכה בבונוס – תוספת של 10 נקודות לציון המבחן.

* ניתן להגיע למלגה של עד 1400 שח בשנה
* המלגה השנתית מועברת בסיום התכנית (חודש אלול תשעח)
* לאחר המבחן על חלק ראשון יועבר סכום של 250 ש"ח מתוך המלגה השנתית.