see good
אמונה ובטחון

ראיה חיובית

החיים מציבים בפנינו אתגרים רבים על כל צעד ושעל, כיצד נוכל להתמודד בגבורה ולסגל לעצמנו עין טובה ואופטימית? ואיך כל זה קשור לאמונה וביטחון בקב"ה?