מה זה מצווה?

chmuai@gmail.com asked 5 שנים ago

מה המקור של המילה מצווה? מדוע הפקודות שה' נתן לנו מכונות בשם זה?

1 Answers
Best Answer
הרב צוות answered 5 שנים ago

תשובה:
באופן פשטני המצוות הן אכן פקודות וחוקים שנתן לנו בורא עולם על מנת שנדע איך הוא רוצה שנחיה בעולם הזה, ואכן המילה מצווה היא מלשון ציווי.
אך החסידות מסבירה הסבר עמוק הרבה יותר. מצווה היא גם מלשון צוותא וחיבור- התקשרות.  בשבילנו המצוות הן לא רק פקודות, הן גם מאפשרות לנו חיבור פנימי ועמוק עם אלוקים. ואכן כל מצווה שאנו עושים מקשרת אותנו לאלוקים בקשר הדדי ונצחי. משתלם, לא? 🙂