תפילה

[email protected] asked 4 שנים ago

למה צריך להתפלל בדיוק לפי הטקסט שכתוב בסידור? זה נראה מלאכותי מידי שכל יום בזמן קבוע כולם מדקלמים את אותן מילים..

1 Answers
Best Answer
הרב צוות answered 4 שנים ago

בעבר באמת נהגו אחרת. בזמן שבית המקדש היה קיים לא היה תפילה אחידה אלא כל אחד התפלל בזמן, באופן ובצורה שראה לנכון.
אך אז הייתה עבודות הכוהנים בצורה מסודרת וקבועה, כך שעבודה זו הייתה עבור כל ישראל, במקום תפילת היחיד. כלומר הכוהנים היו שליחי הציבור וקיימו את הקשר היומי של עם ישראל עם הקב"ה.
בימינו שאין בית מקדש, מחויב כל יהודי בעצמו לשמור על הקשר עם הקב"ה באופן יום יומי.
על מנת שיהיה אפשרות להתפלל בציבור, סידרו חז"ל נוסח תפילה אחיד שמחייב כל אחד. אך כמובן שמעבר לטקסט הקבוע רשאי כל אחד לבקש את כל משאלותיו ובקשותיו הפרטיות במשך כל שעות היום והלילה.
חשוב לציין שמקור המילה תפילה הוא מהמשנה: "התופל כלי חרס"- מלשון להדביק, לחבר. ואכן התפילה היא הזדמנות פז עבורנו להתחבר עם אלוקים ולשאוב כח למשך היום כולו.