2 נפשות

orit5@gnail.com asked 5 שנים ago

למדתי בתניא שיש לאדם 2 נפשות ואחת מהן היא הבהמית שמקורה בקליפה. בשביל מה ה' ברא כזו נפש, שנפרדת מהאלוקות ומשכנעת את האדם לעבור על רצון ה'?

1 Answers
Best Answer
הרב צוות answered 5 שנים ago

אכן זו שאלה יסודית בתניא, ובהחלט לא מובן לצורך מה נבראה הנפש הבהמית. הרי, אם כל מטרתנו בעולם היא לגלות את האלוקות- בשביל מה צריך נפש בהמית שכל מטרתה היא לכסות ולהעלים על האלוקות, לעורר קשיים ובעיות לפני כל מעשה טוב שיהודי עושה?
אדמו"ר הזקן מעלה שאלה זו כבר בפרק ט' לאחר שהסביר על מהות 2 הנפשות, והוא מסביר זאת על ידי משל:
משל למלך שרצה להעמיד את בנו בניסיון ולשם כך שכר זונה שתפתה את בנו. המלך כמובן רוצה שבנו יעמוד בניסיון ולא יתפתה. הזונה גם היא מעוניינת שבן המלך יעמוד בניסיון אך מכיוון שתפקידה לפתות את בן המלך- עושה היא את מלאכתה נאמנה. כך גם הקליפה עצמה רוצה שהאדם יתגבר עליה ולא ירשה שהיא תמשול בו ויודעת שכל הניסיון של פיתוי האדם הוא רק לטובתו.
כל המטרה שאנחנו פה בעולם הזה היא על מנת שתהיה לנו בחירה בין הטוב לרע- בין הקדושה לטומאה, ועל מנת שתוכל להיות לנו בחירה אמיתית בטוב, ה' ברא גם את הקליפה והנפש הבהמית. זאת אומרת, למעשה גם הנפש הבהמית בעצמה היא ברייה של הקב"ה וכל מטרתה פה בעולם היא לתת לנו אפשרות בחירה בטוב ובתוך תוכה הנפש הבהמית אכן מעוניינת שלא נתפתה לה ולא נעבור על רצון ה'.